การปลูกข้าวญี่ปุ่นร่วมกับการเลี้ยงสัตว์ในแปลงนาระบบอินทรีย์

63728     63729

63730     63734

63735     1

2     3   

4     5

8     10

11      12

14       16

17       18

19      20

21      22

23       24

25        26

27       28

29       IMG 6772

63737       63739

43                                      44

48         47

 

 

 

 

 

fooder new2
Copyright 2013 Phichitshelter
Joomla templates 1.7 by Hostgator