เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

07 yoawarat
 นางเยาวรัตน์  โกรพบุรี
หัวหน้าแผนกวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

 

 03 ubon3 27 khanittha 16 ponpot
นางอุบล  ภู่เกิด
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวมยุรี  กุลพิพัฒน์รัตน์
ครูผู้ช่วย
นายพรพจน์  พุฒนวล
ครูพิเศษสอน

วิทยาลัยประมงสมุทรสาคร สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

1/2 หมู่ 1 ตำบลดอนไก่ดี อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74110

โทรศัพท์ 034 471 239 โทรสาร 034471239-100 email admin@skfc.ac.th

Copyright 2013 Phichitshelter
Joomla templates 1.7 by Hostgator