สามัญสัมพันธ์

 32 tada
 นายธาดา  ติยะบุตร
หัวหน้าแผนกวิชาสามัญ

 

 14 wassiga  12 nattiga  18 paweena 27 khanittha
นางสาววัสสิกา  ซามงค์
พนักงานราชการ
 นางสาวณัฐิกา  สุขสาคร
พนักงานราชการ
 นางสาวปวีณา  พาลุสุข
ครูพิเศษสอน

นางสาววจี  ปิ่นกระจาย
ครูพิเศษสอน

วิทยาลัยประมงสมุทรสาคร สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

1/2 หมู่ 1 ตำบลดอนไก่ดี อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74110

โทรศัพท์ 034 471 239 โทรสาร 034471239-100 email admin@skfc.ac.th

Copyright 2013 Phichitshelter
Joomla templates 1.7 by Hostgator