พัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

02 narong
 นายณรงค์  แก้วสิงห์
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

 

 27 khanittha  19 arunchai2

หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
 นายอรุณชัย  ราพฤทธิ์
หัวหน้างานครูที่ปรึกษา
 27 khanittha 08 suwat2
นายคณาธิป  ปุ๊กมะเริง
หัวหน้างานปกครอง
นายสุวัฒน์  เนตรเจริญ
หัวหน้างานแนะแนวอาชีพ และจัดหางาน
 27 khanittha 03 ubon3
นางภัทราวดี  สุวรรณมาโจ
หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
นางอุบล  ภู่เกิด
หัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน

วิทยาลัยประมงสมุทรสาคร สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

1/2 หมู่ 1 ตำบลดอนไก่ดี อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74110

โทรศัพท์ 034 471 239 โทรสาร 034471239-100 email admin@skfc.ac.th

Copyright 2013 Phichitshelter
Joomla templates 1.7 by Hostgator