ผลงานวิชาการ

โครงงานวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ซีอิ๊วผงเสริมไคโตซาน ดาวน์โหลด

การศึกษาชนิดของข้าวที่มีผลต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไส้กรอกข้าวคั่วกลิ้งปลา ดาวน์โหลด

โครงงานวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตเซลลูโลสจากน้ำมะม่วงหาวมะนาวโห่ด้วย Acetobacter xylinum TISTR 975  ดาวน์โหลด

ผลของสารสะกัดน้ำมันหอมระเหยจากพืชสมุนไพรในฟิล์มบริโภคได้ที่มีฤทธิ์ต่อการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียของผลิตภัณฑ์ปลาเค็มแดดเดียว ดาวน์โหลด

การศึกษาแป้งจากเมล็ดทุเรียนเพื่อนำมาใช้ทำขนม ดาวน์โหลด

วิทยาลัยประมงสมุทรสาคร สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

1/2 หมู่ 1 ตำบลดอนไก่ดี อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74110

โทรศัพท์ 034 471 239 โทรสาร 034471239-100 email admin@skfc.ac.th

Copyright 2013 Phichitshelter
Joomla templates 1.7 by Hostgator