ประมงทะเล

 09 nattiya2
นางสาวณัฐฏิญา  โคหาจักร
หัวหน้าแผนกวิชาประมงทะเล

 

        11 asi          27 khanittha

       นายอสิ เฮงทวีทรัพย์สิริ
           พนักงานราชการ

        นายคณาธิป ปุ๊กมะเริง
            พนักงานราชการ

วิทยาลัยประมงสมุทรสาคร สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

1/2 หมู่ 1 ตำบลดอนไก่ดี อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74110

โทรศัพท์ 034 471 239 โทรสาร 034471239-100 email admin@skfc.ac.th

Copyright 2013 Phichitshelter
Joomla templates 1.7 by Hostgator