ที่ตั้งวิทยาลัย

วิทยาลัยประมงสมุทรสาคร  ตั้งอยู่ที่ 1/2 หมู่ที่ 1 ตำบลดอนไก่ดี อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร

แผนผังวิทยาลัย

masterplan

สัญลักษณ์
1.  โรงจอดรถ
2.  อาคาร2
3.  อาคาร1
4.  อาคารผลิตผล
5.  อาคารอเนกประสงค์
6.  อาคารปฏิบัติการเพาะเลี้ยง
7.  บ่อปลา
8.  บ่อปฏิบัติการเพาะเลี้ยง
9.  สนามฟุตบอล
10. อาคารเรียนชั่วคราว

วิทยาลัยประมงสมุทรสาคร สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

1/2 หมู่ 1 ตำบลดอนไก่ดี อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74110

โทรศัพท์ 034 471 239 โทรสาร 034471239-100 email admin@skfc.ac.th

Copyright 2013 Phichitshelter
Joomla templates 1.7 by Hostgator