คุณธรรมอัตลักษณ์

วินัยดี มีความรับผิดชอบ รอบคอบจิตอาสา

am2

นิราศวิทยาลัยประมงสมุทรสาคร

เยือนประมง สมุทรสาคร ตอนที่หนึ่ง
เมื่อมาถึง ประทับใจ ในวิถี
วัฒนธรรม องค์กร สอนไว้ดี
ประเพณี ต้อนรับ จับใจจริง

ทั้งทักทาย ไหว้สวย รวยรอยยิ้ม
เป็นงานพิมพ์ ตรึงใจ ทั้งชายหญิง
นำระเบียบ กติกา มาอ้างอิง
สภาพจริง เชิงประจักษ์ มีหลักการ

คุณธรรม เป้าหมาย ได้บ่งชี้
เพื่อปลูกสร้าง คนดี ได้สืบสาน
ขับเคลื่อน กิจกรรม ทำโครงงาน
บริหาร พัฒนา น่าชื่นชม

วินัยดี มีความรับผิดชอบ รอบคอบจิตอาสา
เป็นธงชัย พัฒนา น่าเหมาะสม
เป็นแนวทาง สร้างคนดี สู่สังคม
เป็นปลายปม ส่งเสริม เติมเต็มตัว

จึงชื่นชม ยินดี ที่ทำได้
ขอส่งเสริม แรงใจ ใช้ถ้วนทั่ว
สอนให้เด็ก ดีสุขเก่ง อย่าเกรงกลัว
พัฒนาบัว ใต้น้ำ ให้ฉ่ำบาน

ขอขอบคุณ นักเรียน ครู อยู่ต้อนรับ
ใจประทับ ดื่มด่ำ กับคำขาน
จะจดจำ คำ "ประมง" นานเท่านาน
ให้สืบสาน คุณธรรม เลิศล้ำเอย

ศน.จำลอง รัชวัตร์
นิเทศอาสา มูลนิธิยุวสถิรคุณ

วิทยาลัยประมงสมุทรสาคร สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

1/2 หมู่ 1 ตำบลดอนไก่ดี อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74110

โทรศัพท์ 034 471 239 โทรสาร 034471239-100 email admin@skfc.ac.th

Copyright 2013 Phichitshelter
Joomla templates 1.7 by Hostgator