คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 05 surasak
นายสุรศักดิ์  บุญประเสริฐ
หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 

13 sahaskit  31 sudarat
นายสหัสกฤษฎิ์  โพธิ์ศรีวิไล
ครูพิเศษสอน
นางสาวสุดารัตน์  สุขเจริญ
ครูพิเศษสอน

 

วิทยาลัยประมงสมุทรสาคร สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

1/2 หมู่ 1 ตำบลดอนไก่ดี อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74110

โทรศัพท์ 034 471 239 โทรสาร 034471239-100 email admin@skfc.ac.th

Copyright 2013 Phichitshelter
Joomla templates 1.7 by Hostgator