ข้อมูลบุคลากร

แผนกวิชา

จำนวน

(คน)

สถานภาพ

ใบประกอบวิชาชีพ

วุฒิการศึกษา

ครูประจำ

ครูพิเศษ

มี

ไม่มี

ปริญญาเอก

ปริญญาโท

ปริญญาตรี

 1. สามัญสัมพันธ์

4

2

2

4

-

-

1

3

 2. ประมงทะเล

3

3

-

3

-

-

-

2

 3. เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

3

2

1

3

-

1

-

3

 4. แปรรูปสัตว์น้ำ

3

2

1

2

1

-

1

2

 5. การบัญชี

3

1

2

1

2

-

-

3

 6. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

3

1

2

3

-

-

-

3

รวม

19

11

8

14

3

1

2

16

วิทยาลัยประมงสมุทรสาคร สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

1/2 หมู่ 1 ตำบลดอนไก่ดี อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74110

โทรศัพท์ 034 471 239 โทรสาร 034471239-100 email admin@skfc.ac.th

Copyright 2013 Phichitshelter
Joomla templates 1.7 by Hostgator