ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา

สาขางาน ระดับชั้น
ปวช.1 ปวช.2 ปวช.3 ปวส.1 ปวส.2 รวม
 ประมงทะเล/การเดินเรือ 11 9 10 12 9 51
 เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 18 6 20 12 15 71
 แปรรูปสัตว์น้ำ 16 2 4 8 9 39
 การบัญชี 11 6 18 18 4 57
 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 25 12 6 12 11 66
รวม 81 35 58 62 48 284

ข้อมูลจากงานทะเบียน ณ วันที่ 13  มิถุนายน 2561

fooder new2
Copyright 2013 Phichitshelter
Joomla templates 1.7 by Hostgator