การบัญชี

 04 pattanit
นางภัทรานิษฐ์  สารสังข์
หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี

 

 19 arunchai2 27 khanittha
นายอรุณชัย  ราพฤทธิ์
ครูพิเศษสอน
นางภัทราวดี  สุวรรณมาโจ
ครูพิเศษสอน

วิทยาลัยประมงสมุทรสาคร สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

1/2 หมู่ 1 ตำบลดอนไก่ดี อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74110

โทรศัพท์ 034 471 239 โทรสาร 034471239-100 email admin@skfc.ac.th

Copyright 2013 Phichitshelter
Joomla templates 1.7 by Hostgator